Complements verbals

Idiomas y Lingüística

Resum català – unitat 4 i 5

Unitat 4

 1. Vocabulari i autor – lectura Antaviana

 

*Dignitat: rang, que es mereix ser respectat.

Binocles: aparell òptic format per dues ulleres que serveix per veure-hi amb més detall.

Contorn: ´línia externa que delimita un cos.

Accident: tot el que trenca la uniformitat d’una línia.

Badar: encantar-se, distreure’s.

Qualificació: nota d’un examen.

Aclucar: tancar.

*Transcendent: important, superior.

Escàs: que no n’hi ha gaire.

*Revelació: idea que ve al cap de cop.

Desencís: frustració, desengany.

Invocar: pregar a algú que t’ajudi o protegeixi.

*Positura: manera de posar el cos.

Acudir: venir.

Fressa: soroll.

*Resignació: acceptació d’una desgràcia

 

 

Pere Calders – autor de narrativa breu

Va néixer a Barcelona l’any 1912 i va morir el 1944. Va ser exiliat a Mèxic i si va estar 24 anys. Crea el realisme màgic (barrejant realitat amb ficció).

 1. Sintaxi – Complements verbals
  1. Complement atributiu (Atr)

És el complements verbals dels verbs copulatius (ser, estar i semblar). Solen expressar qualitat (espavilat), estat (esgotada) o la valoració (descontentes).

Quina forma té?

 • S.Adj: ella estava molt trista.
 • SN: Espriu és un gran poeta.
 • US RECOMANO L’EXERCICI 1 DE LA PÀGINA 90, ENCARA QUE ÉS BASTANT BÀSIC.

   

  S.Prep: el vi sembla del Priorat.
 • S.Adv: els exercicis estan malament.
 • Oració: l’arquitecte fou el qui dirigí la reunió.

Com es pot substituir?

 1. Atribut determinat – EL, LA, ELS I LES

L’Andreu és el vostre fill? Si que l’és.

 1. Atribut indeterminat – HO

La seva germana és professora o no ho és?

 1. Per donar èmfasi – EN

Que n’està d’orgullosa.

  1. Complement predicatiu (Pred)

És com l’atributiu però sense acompanyar a verbs copulatius. Ens indica qualitats o estats del subjecte o del complement directe.

Quina forma té?

 

 • S.Adj: les nenes caminen descalces.
 • SN: Han nomenat el Pere president.
 • S.Prep: ens van tractar de mentiders.
 • Oració: No els jutgis pel que semblen.

 

Com es pot substituir?

 1. Majoria de casos amb HI
 2. Per donar èmfasi amb EN (n’)
 3. Els verbs fer-se, dir-se amb EN

No et confonguis! el complement circumstancial de mode no concorda en gènere i nombre, el CV predicatiu sí.

US RECOMANO ELS EXERCICIS 27 I 31 DE LA PÀGINA 97

 

EN ORTOGRAFIA US RECOMANO QUE SOBRETOT US MIREU LES EXCEPCIONS

 1. Ortografia – P/B, T/D, C/G

Només es confonen a final de mot.

Casos al final de mot:

 1. Darrere de vocal tònica o diftong hi posem P, T, C

Cap, llop    buit, acudit     amic, heroic

Excepcions: adob, club, tub. Fluid, fred, sud, -etud i –itud. Buldog, estrateg, mag, pedagog, zig-zag ...

 1. Darrere de vocal àtona o consonant s’escriu la mateixa lletra que els seus derivats

Llamp (llampec) àrab (aràbic) sort (sortejar) ràpid (rapidesa) arc (arcada) càstig (castigar)...

Excepcions: ànec, càrrec, espàrrec, fàstic, feréstec, mànec. 1ra persona del singular del present d’indicatiu acaba en –NC (tinc, venc...)

Casos a final de síl·laba:

CAP-   -PT-   AB-  OB- SUB- AD- -DD- -CC- -CS- -CT- -GD- -GG- -GM- -GN-

Excepcions: cabdal, dissabte, dubte, apte, optar, òptic, atles, atmosfera, atzar, atzavara, anècdota, dracma, acne, aràcnid, pícnic...

FEU MENTALMENT ELS EXERCICIS 74, 78 I 80 DE LA PÀGINA 171

També va dir que entrava aquest vocabulari d’aquests exercicis però ho dubto.

 

Cabdal – principal.

Adob – fertilitza la terra.

Diagnòstic – determinació d’una malaltia.

Atzavara – planta amb fulles espinoses.

Sacsejar – moure repetidament.

Dracma – moneda de Grècia.

 1. Ortografia – dígrafs

 

 

Dígrafs que no se separen:

RR – ser-ra-la-da

SS – mas-sis-sos

SC – es-ce-na-ri

IX – pei-xa-te-ri-a

 

Són dos signes gràfics que corresponen a un so.

 

 

Dígrafs que se separen:

 

 

TJ – mit-ja-na

TG – es-pi-o-nat-ge

TX – re-mo-lat-xa

L·L – li-bèl-lu-la

 

GU – se- gui- ment

 

QU – em-pa-que-tar

LL – mu-lla-der

NY – gua-nya-dor

MB, ST, LR, ND SÓN GRUPS DE LLETRES, NO DÍGRAFS

US RECOMANO L’EXERCICI 84 PÀGINA 172

 

 1. Ortografia – L’apòstrof

Article masculí EL s’apostrofa...

 • Davant de VOCAL ó H

Excepció: diftong creixent a inci de mot (el iogurt, el iot)

 • Davant de números que començarien en vocal (l’11 de setembre)

Article femení LA s’apostrofa...

 • Davant de VOCAL ó H

Excepció: davant I, U, HI, HU ÀTONES (la universitat, la història...)

   diftong creixent a inci de mot ( la iuca, la hiena...)

   per evitar confusions ( la anormalitat, la asimetria...)

Preposició DE s’apostrofa...

 • US RECOMANO ELS EXERCICIS 86 I 87 PÀGINA 174

   

  Davant VOCAL ó H

Excepció: diftong creixent a inci de mot (de ioga...)

    per evitar confusions

Mai s’apostrofarà en noms de lletra ( la emma, la i, la a....)

 1. Ortografia – Guionet

S’ha de posar guionet a:

 1. Numerals -  D-U-C
 2. Entre verbs i pronoms (donar-li)
 3. Paraules compostes quan: ↓  sinó no.

Primer mot acabat en vocal i el segon comença amb R, S o X (mata-rates, gira-sol)

Primer mot és un punt cardinal (nord-est, nord-americà...)

Primer mot porta accent (pèl-roig)

Evitar confusions (pit-roig)

Onomatopeies (bub-bub)

Unitat 5

 1. Vocabulari i autor – lectura La nostra guerra

 

*Asèpsia: distanciament.

Equanimitat: ser just.

*Transgredir: violar una llei, no complir les normes.

Prestigiat: respectat, valorat, admirat.

Persona interposada: a través d’una altre persona.

*Versemblant: té l’aparença de veritat.

*Digressió: part d’un discurs que es desvia de l’assumpte principal.

*Excurs: informació afegida.

Emfàtica: molta força d’expressió.

*Grandiloqüent: s’expressa bé i de manera commovedora.

Fuselatge: part de l’avió on van les persones o mercaderies.

 

! RECORDEU QUE LA CARME SEMPRE FA FER UNA FRASE AMB LA PARAULA! Els * són les que crec que són més complicades.

Sergi Pàmies – és escriptor, traductor i periodista. Va néixer a París l’any 1960. Escriu novel·les o contes. En destaquem Barcelona, L’últim llibre de Sergi Pàmies, Si menges una llimona o La bicicleta estàtica.

 1. Sintaxi – Complements verbals
  1. Complement circumstancial (CC)

És un complement que expressa les circumstàncies en què s’està produint el verb. Normalment va associat als adverbis.

Tipus:

 

 • CCL – lloc
 • CCT – temps
 • CCM – mode
 • CCQ – quantitat
 • CCCia – companyia
 • CCI – instrument
 • CCC – causa
 • CCF – finalitat
 • CCMat -matèria

 

Quina forma té?

 • SN: dimarts ja haurem acabat. (CCT)
 • S.Prep: a la nit corria pel parc. (CCT / CCL)
 • S.Adv (adverbi) va dir-ho expressament. (CCM)

  (locució adverbial) no contestis de mala gana. (CCM)

 • US RECOMANO L’EXERCIC 1 DE LA PÀGINA 113

   

  Oració: callo perquè no et vull ferir.(CCC)

Com es pot substituir?

 1. Quan hi ha preposició DE se substitueix per EN.

El pagès treia aigua de la bassa – el pagès en treia aigua

 1. Tots els altres casos els canviarem per HI.

Vols venir amb mi o no vols venir-hi?

  1. Complement de règim verbal (CRV)

És un complement que és exigit pel verb i sempre porta preposició. Sense ell, l’oració perd sentit. Ex: L’exercici consisteix en un diàleg.

Preposicions possibles:

 • A
 • DE
 • S.PREP – AMB

  INF – A/DE

  ORACIÓ – S’ELIMINA

   

  EN
 • AMB
 • PER

Quina forma té?

 • S.PREP: No s’avé amb els germans.
 • VERB EN INFINITIU: S’entossudí a venir.
 • ORACIÓ: S’exposa que el castiguin. DESAPAREIX LA PREPOSICIÓ

Com es pot substituir?

 1. La preposició DE es canvia per EN

Em vaig assabentar de la notícia – Me’n vaig assabentar

 1. En tots els altres casos hi trobarem HI

Va atrevir-se a contestar-me – va atrevir-s’hi

US RECOMANO REVISAR L’EXERCICI 5 DE LA PÀGINA 115

  1. Complement agent (CAg)

El trobem en oracions passives. Indica qui realitza l’acció. Sempre és un S.Prep amb preposició PER.

Com es passa d’una oració activa a passiva?

Resultado de imagen de pasar oraciones de activa a pasiva

Descargar PDF
Descargar Original